دوره آموزشی حفاظت فردی

در این ویدئو بخشی ار دفاع هایی که با دست برای حفاظت فردی و جلوگیری از آسیب دیدگی در برابر حملات حریف میتوان اجرا نمود را به شما نشان میدهیم .